Pracownie specjalistyczne

Jako uczelnia wyższa oferujemy pracownie specjalistyczne dostosowane do przeprowadzania szkoleń, warsztatów oraz egzaminów technicznych. Oferujemy pracownie techniczne oraz ćwiczeniowe, laboratoria chemiczne, fizyczne, wytrzymałościowe, budowlane.
Zapraszamy do skorzystania z pracowni anatomii i fizjologii, pracowni rysunku i rzeźby. Istnieje również możliwość dostosowania pracowni do specyfikacji Państwa działalności.